Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Inwestycje > Opłaty manipulacyjne przy inwestycjach

Zaległość podatkowa – kiedy powstaje?

Zaległość podatkowa powstaje wtedy, gdy upłynie termin płatności podatku. Zaległość podatkowa – kiedy powstaje? Może być to nie tylko należność z tytułu podatku. Nie powinno się utożsamiać zaległości podatkowej z niezapłaconym w terminie podatkiem. Za zaległość podatkową uważa się także zaliczkę na podatek niezapłaconą w terminie przez płatnika, a także nieuiszczoną ratę podatku. Dla większego utrudnienia i zagmatwania przepisów ustawodawca potraktował nadpłatę podatku na równi z zaległością podatkową. Zaległość podatkowa – kiedy powstaje? Tak samo traktuje się także zwrot podatku, który został przydzielony podatnikowi nienależnie, albo w wysokości przekraczającej faktyczną nadpłatę. Reguła ta traci moc w przypadku, gdy podatnik udowodni, że sytuacja nie nastąpiła z jego winy. Od zaległości podatkowych są naliczane odsetki, których wysokość wynosi 200% stopy kredytu lombardowego powiększone o 2%, ale nie mniej niż 8%. Obecnie stopa kredytu lombardowego wynosi 2,5%, więc wysokość odsetek wyniosłaby 8%. Zaległość podatkowa – kiedy powstaje? Zaległość podatkowa może zostać umorzona.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.