Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Majątek spółdzielni

Zanim wyjaśnimy czym jest tytułowy majątek spółdzielni, warto odpowiedzieć na pytanie, czym jest sama spółdzielnia. Najogólniej ujmując to pojęcie, spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym, który prowadzi działalność gospodarczą, ma osobność prawną, a przede wszystkim działa na bazie prawa spółdzielczego, które stosunkowo mocno odróżnia się od prawa spółek handlowych. Według obowiązującego w Polsce prawa spółdzielnia jest dobrowolnie zrzeszoną liczną osób. Nie może to być jednak mniej aniżeli dziesięć osób fizycznych bądź też mniej niż trzy osoby prawne. Osoby zrzeszone w ramach spółdzielni określane są w przepisach prawnych członkami sp

Kapitał zakładowy

Często zamiennie stosuje się w terminologii pojęcia kapitał zakładowy i kapitał spółki. To poprawne używanie obu pojęć, ponieważ są one równoznaczne. Kapitał zakładowy jest to wkład, jaki wnoszą właściciele spółki, kiedy powołują ją do życia. Często mówi się zatem także o tym kapitale, iż jest to kapitał założycielski. Wysokość kapitału zakładowego nie jest absolutnie wartością stałą. Zmienia się na przestrzeni rozwoju i zmian zachodzących w danej spółce. Poprawność kapitału zakładowego w myśl regulacji prawnych zakłada, iż musi być ona zgodna z treścią rejestru handlowego, statutem danej jednostki gospodarczej, bądź umową spółk

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to po prostu jeden z elementów kapitału własnego (wartościowego odpowiednika składnika majątku). Jego zadaniem jest pokrycie w spółce zaistniałych strat finansowych, które ta odnotowała. Niezbędnym i niezwykle potrzebnym zadaniem każdej, typowej spółki akcyjnej jest stworzenie właśnie takiego kapitału zapasowego. Jest to forma zabezpieczenia spółki. Aby utworzyć kapitał zapasowy należy na konto spółki przelać przynajmniej osiem procent zysku uzyskanego w konkretnym roku obrotowym – dzieje się tak w przypadku, gdy kapitał ten nie osiągnął minimum 1/3 kapitału zakładowego. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że kapitał zapasowy należy zasilać