Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Ile Polska traci na groszach

Progresja – globalna i szczeblowa

Progresja jest jedną ze skal nieproporcjonalnych. Progresja – globalna i szczeblowa Skala jako zbiór stawek podatkowych może być proporcjonalna, albo nieproporcjonalna. Skala proporcjonalna zwana też opodatkowaniem liniowym polega na tym, że stawka nie zmienia się mimo wzrostu podstawy opodatkowania a wysokość podatku wzrasta proporcjonalnie do podstawy opodatkowania. Skala nieproporcjonalna nie posiada tej cechy. Skala progresywna będąca jej odmianą może występować w postaci globalnej lub szczeblowej, zwanej też ciągłą. Progresja jest skalą, w której stawka podatkowa wzrasta wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Progresja – globalna i szczeblowa Jeżeli obowiązuje jedna stawka podatkowa do określonego progu wartości podstawy opodatkowania i przekroczenie tego progu powoduje stosowanie drugiej, wyższej stawki, progresja ma charakter globalny. Progresja szczeblowa polega natomiast na tym, że wyższą stawkę stosuje się tylko do nadwyżki podstawy opodatkowania ponad próg wyznaczający nową stawkę. Wysokość podatku będzie wynosić więc sumę nadwyżki i kwotę obliczoną z zastosowaniem niższej stawki w odniesieniu do pozostałej kwoty podstawy opodatkowania. Progresja – globalna i szczeblowa Przykładem progresji ciągłej jest skala podatkowa w podatku od spadków i darowizn.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.