Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Polska gospodarka i jej perspektywy

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, Wieloletnia prognoza finansowa a zatem powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem obiektywnych prognoz ich zmian w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową. Dla każdego roku objętego tym aktem określa się dochody i wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dochody majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu. Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa jest przygotowywana przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Posiada on inicjatywę zarówno w sprawie uchwalenia, jak i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały jest przedstawiany regionalnej izbie obrachunkowej i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, a zatem odpowiednio radzie gminy, Wieloletnia prognoza finansowa radzie powiatu lub sejmikowi województwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.