Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Płynność finansowa > Przeniesienie a przejęcie własności

Niepodatkowe należności budżetowe – co to jest?

Niepodatkowe należności budżetowe mające charakter publicznoprawny są środkami publicznymi, które zasilają budżet państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Niepodatkowe należności budżetowe – co to jest? Zalicza się do nich kategorie środków, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie o finansach publicznych. Przykładem niepodatkowej należności budżetowej będą kwoty dotacji, które podlegają zwrotowi (np. przyznane nienależnie, wykorzystane niezgodnie z celem). Niepodatkowe należności budżetowe – co to jest? Do grona niepodatkowych należności budżetowych należą także należności z tytułu gwarancji i poręczeń, które są udzielane przez Skarb Państwa, gminę, powiat i województwo. Niektóre jednostki sektora finansów publicznych generują dochody, które muszą być wpłacane do budżetu państwa. Są to wpłaty nadwyżek środków przekazywane przez samorządowe zakłady budżetowe i agencje wykonawcze. Do niepodatkowych należności budżetowych należą także dochody, które są pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe oraz dochody pobrane przez gminę, powiat lub województwo w związku z realizacją zadań zleconych i z zakresu zadań administracji rządowej. Niepodatkowe należności budżetowe – co to jest? Niepodatkowe należności budżetowe są jedną z kategorii dochodów budżetu państwa, gminy, powiatu lub województwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.