Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Budżet państwa > Interpretacje ogólne i ich skutki

O czym informuje wynik finansowy?

Czym jest wynik finansowy? O czym informuje wynik finansowy? To po prostu różnica jaka zachodzi pomiędzy przychodami a kosztami, które należało wyłożyć, aby te przychody uzyskać. Obliczana jest dla danego przedsiębiorstwa w określonym okresie sprawozdawczym. Może mieć wynik dodatni i wówczas określana jest mianem „zysku”. Może mieć również wynik ujemny i wtedy mówimy, iż przedsiębiorstwo odnotowało „stratę”.

Tworzenie wyników finansowych jest konieczne. Daje bowiem wiedzę o sytuacji finansowej firmy. Wynik finansowy tworzy się na podstawie zebranego wcześniej rachunku zysków i strat. Rachunek ten z kolei tworzy się mając na względzie i przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości. W przypadku, gdy umniejszymy wynik finansowy o wartość podatku dochodowego, a także inne obciążenia finansowe otrzymujemy wartość, którą określa się, jako wynik finansowy netto. O czym informuje wynik finansowy? Wyróżnić możemy zarówno wynik finansowy netto, jak i brutto, a także wynik finansowy ze sprzedaży, wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto, wynik finansowy z działalności operacyjnej.

Wynik finansowy często ma wpływ na to, jakie kolejne decyzje podejmuje przedsiębiorstwo, co dla niego staje się kwestią i problemem priorytetowym, daje niezbędne informacje, że firma boryka się z problemami lub wręcz przeciwnie – gotowa jest do zmian, poszerzania działalności i rozwoju. O czym informuje wynik finansowy? Jest zatem niezbędną bazą danych o sytuacji firmy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.