Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl > Ekonomia > Ekonomia społeczna

Kompetencje dyrektora izby celnej

Dyrektor izby celnej jest powoływany i odwoływany przez Ministra Finansów na wniosek Szefa Służby Celnej. Kompetencje dyrektora izby celnej Dyrektor izby celnej nadzoruje działalność naczelników urzędów celnych oraz rozstrzyga w II instancji sprawy, które w I instancji są rozstrzygane przez naczelników. Dyrektor izby celnej realizuje politykę kadrową i szkoleniową nie tylko w izbach celnych, ale i w urzędach celnych oraz prowadzi działania związane z wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, Kompetencje dyrektora izby celnej a także podejmuje działania w celach zapobiegawczych. Dyrektor izby celnej pobiera celne należności, podatki, opłaty i dopłaty. Spoczywają na nim także obowiązki wynikające z przepisów unijnych. Dyrektor izby celnej prowadzi postępowanie egzekucyjne pieniężnych należności. Kompetencje dyrektora izby celnej Zadania są przez niego wykonywane przy pomocy izb celnych, które im podlegają.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.