Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse publiczne > Interpretacje indywidualne i ich skutki

Jakie kompetencje ma Zarząd NBP?

Zarząd Narodowego Banku Polskiego składa się z członków w liczbie od sześciu do ośmiu, w tym z dwóch wiceprezesów NBP. Jakie kompetencje ma Zarząd NBP? W skład zarządu wchodzi też Prezes NBP, który pełni rolę przewodniczącego. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa NBP na sześcioletnią kadencję. Do zadań zarządu należy realizowanie uchwał Rady, podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych kompetencji organów Narodowego Banku Polskiego. Jakie kompetencje ma Zarząd NBP? Do tych spraw należą między innymi zadania z zakresu polityki kursowej. Zarząd określa zasady gospodarowania funduszami, organizacji i podziału zadań oraz zasady polityki kadrowej i płacowej. Zarząd uchwala roczne sprawozdanie z działalności i sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Jakie kompetencje ma Zarząd NBP? Analizuje on także stabilność krajowego systemu finansowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.