Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Kredyty > Kredyt akceptacyjny

Metoda kasowa a memoriałowa – czym się różnią?

Metoda kasowa i memoriałowa służą ewidencjonowaniu skutków operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki. Metoda kasowa a memoriałowa – czym się różnią? Metoda kasowa polega na tym, że skutki operacji gospodarczych są ujmowane w terminie zapłaty. Metoda memoriałowa jest przeciwstawiana metodzie kasowej. Polega ona na tym, że skutki operacji gospodarczej są przedstawiane niezwłocznie po jej wystąpieniu. W odróżnieniu od metody kasowej moment realizacji gotówkowej transakcji nie jest istotny. Metoda kasowa a memoriałowa – czym się różnią? Zastosowanie metody memoriałowej może powodować wykazanie dodatniego wyniku finansowego mimo że faktycznie nie został on zrealizowany. Z drugiej strony, ujemny wynik finansowy może być wyższy niż w przypadku zastosowania zasady kasowej. W jednostkach sektora finansów publicznych stosuje się zarówno zasadę kasową, jak i memoriałową. Metoda kasowa a memoriałowa – czym się różnią? Obowiązek stosowania zasady kasowej został określony w ustawie o finansach publicznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.