Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Proces wypłacania dywidendy

Choć dla wielu z nas proces wypłacania dywidendy może wydawać się procesem skomplikowany, to w praktyce okazuje się to o wiele prostsze. Co więcej, proces ten zilustrować można zaledwie w kilku punktach. Na początku jednak trzeba zapamiętać kilka istotnych faktów. Po pierwsze, że wartość dywidendy obliczana jest w oparciu o roczny wynik finansowy danej spółki. Drugą istotną kwestią jest, że wartość dywidendy, a także termin jej wypłaty związany jest bezpośrednio z decyzjami, jakie zostaną podjęte podczas walnego zgromadzenia (gdy mówimy o spółce akcyjnej) lub podczas zgromadzenia wspólników (dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółk

Podział funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne można podzielić według obszaru inwestycji. To popularne i często stosowane przez ekspertów i specjalistów kryterium podziału funduszy. W ramach nabytych papierów wartościowych fundusze inwestycyjne można podzielić na rynek nieruchomości, rynek akcji, rynek obligacji, a także na rynek pieniężny. W przypadku, gdy mowa jest o lokalizacji emitentów fundusze inwestycyjne dzielimy z uwzględnieniem rynku europejskiego, rynku krajowego, rynek związany z poszczególnymi kontynentami, a także jako rynek globalny. Można również dokonać podziału ze względu na to, czym cechują i wyróżniają się emitenci. Wówczas dokonamy podziału na fundusze branżo

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest możliwością wspólnego inwestowania, która wynika w lokowaniu pieniędzy poprzez grupę uczestników funduszu. Podstawowe pytanie, które zada sobie w tym miejscu większość z nas brzmi: kto może być uczestnikiem funduszu? Są to zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, ale także wszelkie podmioty, które nie posiadają osobowości prawnej. Najczęściej stosowany podział funduszy inwestycyjnych wskazuje nam: fundusze otwarte oraz fundusze zamknięte. Są to najbardziej podstawowe formy funduszy. Fundusz otwarty (FIO) to fundusz, który charakteryzuje się zmienną liczbą tytułów do uczestnictwa w fund. jednostek uczestnictwa. Z kolei fundusz zam