Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Biznes > Biznes a pomoc prawna

Czym jest dyscyplina finansów publicznych?

Dyscyplina finansów publicznych jest ogółem norm regulujących odpowiedzialność osób dysponujących środkami finansowymi przeznaczonymi na cele publiczne. Zasady ponoszenia odpowiedzialności zostały określone w ustawie o dyscyplinie finansów publicznych. Wszystkie czyny określone jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych zostały określone w ustawie. Odpowiedzialność jest ponoszona na zasadzie winy umyślnej i nieumyślnej. Odpowiedzialności nie podlega jedynie ta osoba, która dokonała naruszenia z powodu zdarzenia losowego. Popełnienie czynu będącego naruszeniem dyscypliny finansów publicznych może nastąpić poprzez zaniechanie lub działanie. W sprawie naruszenia jest prowadzone postępowanie, które jest inicjowane przez rzecznika kierującego do komisji orzekającej wniosek o ukaranie. Kary grożące za popełnienie czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych obejmują upomnienie, naganę, karę pieniężną i pozbawienie prawa do pełnienia funkcji związanych z pełnieniem funkcji publicznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.