Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Ekonomia > Ekonomiści są potrzebni

Nowe limity dla małych podatników VAT

O tym kto jest tzw. małym podatnikiem VAT, a co za tym idzie może korzystać z określonych przywilejów i uproszczeń w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, decydują tzw. limity podatkowe. Nowe limity dla małych podatników VAT W celu sprawdzenia, czy określona firma kwalifikuje się do tej kategorii przedsiębiorstw, konieczne jest dokonanie odpowiedniego przeliczenia aktualnego limitu podatkowego podanego w stawce euro, na równowartość wyrażoną w złotych. W tym celu obliczeń dokonuje się na podstawie średniego kursu euro, jaki jest ogłoszony przez NBP, a ponadto obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Przyjmując powyższe kryteria, znając aktualny limit na poziomie 1 200 000 euro, Nowe limity dla małych podatników VAT a także uwzględniając notowania euro z dnia 1 października 2012 roku, który wynosił 4,1020 zł, z łatwością można obliczyć, że status małego podatnika VAT w 2013 roku, mogą utrzymać/przyjąć te przedsiębiorstwa, w których przychody brutto nie przekroczyły w 2012 roku kwoty 4 922 000 zł. Co więcej, status ten mogą przyjąć także podatnicy, którzy prowadzą przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, prowadzą agencje lub w inny sposób świadczą usługi o podobnym charakterze, Nowe limity dla małych podatników VAT u których kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia za realizację zleceń, powiększona o kwotę podatku nie przekroczyła w 2012 r. kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro  czyli 185 000 zł.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.