Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse publiczne > Sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy to po prostu jeden z elementów kapitału własnego (wartościowego odpowiednika składnika majątku). Kapitał zapasowy Jego zadaniem jest pokrycie w spółce zaistniałych strat finansowych, które ta odnotowała.

Niezbędnym i niezwykle potrzebnym zadaniem każdej, typowej spółki akcyjnej jest stworzenie właśnie takiego kapitału zapasowego. Jest to forma zabezpieczenia spółki. Aby utworzyć kapitał zapasowy należy na konto spółki przelać przynajmniej osiem procent zysku uzyskanego w konkretnym roku obrotowym – dzieje się tak w przypadku, gdy kapitał ten nie osiągnął minimum 1/3 kapitału zakładowego.

Dodatkowo, trzeba pamiętać, że kapitał zapasowy należy zasilać wszelkimi nadwyżkami, jakie osiągnie spółka w ramach emitowania akcji ponad ich wartość nominalną. Kapitał zapasowy Pozostałe środki należy przeznaczyć na ten cel w momencie pokrycia kosztów związanych z wyemitowaniem akcji.

Aby mogło dojść do sięgnięcia po środki zgromadzone w kapitale zapasowym konieczne jest zwołanie zgromadzenia walnego. To tam zapadnie decyzja, czy takie rozwiązanie jest konieczne i czy się opłaca spółce. Kapitał zapasowy Akcjonariusze muszą jednak pamiętać, że kapitał zapasowy o wartości 1/3 kapitału zakładowego może zostać wykorzystany wyłącznie na spłacenie strat, które zostaną wykazane w dokumencie jakim jest sprawozdanie finansowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.