Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse przedsiębiorstw > Umowa zlecenie, a składki ZUS

Umowa zlecenie, a składki ZUS

Dla wielu przedsiębiorców umowa zlecenie to o wiele korzystniejsza forma zapewnienia w firmie dodatkowej siły roboczej, szczególnie gdy ma ona charakter jedynie sezonowy. Umowa zlecenie, a składki ZUS Zwykle pracę w oparciu o umowę zlecenie wykonują studenci lub osoby będące już na emeryturze, jednak często zdarza się tak, że pracę tego rodzaju podejmują także osoby, które nie wykonują innej pracy zarobkowej, nie posiadają statusu ucznia lub studenta, ani też nie są w wieku emerytalnym.

Pozornie dane te nie mają większego znaczenia, jednak to od nich w znacznym stopniu uzależniony jest  tytuł do ubezpieczeń jaki posiada z zleceniobiorca. Tytuł ten jest niezwykle istotny przy wyliczeniu właściwych składek ZUS, które potrącane są w różny sposób, z uwzględnieniem tego, czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada uwzględniona w umowie osoba. Umowa zlecenie, a składki ZUS Szczegółowo wszelkie warunki prawidłowego obliczania składek ZUS zostały omówione w „Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych”, a wiec dokumencie który można odnaleźć na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

Ogólnie przyjmuje się, że ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają tylko ci zleceniobiorcy, dla których umowa zlecenia jest jedyną formą tytułu do ubezpieczeń. W takim wypadku odprowadzane są wszystkie składki ZUS, z wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego, które jest dobrowolne. Jedynym obowiązkowym we wszystkich przypadkach jest ubezpieczenie zdrowotne, którego składka musi być opłacona w każdym wariancie.

Umowa zlecenie, a składki ZUS Istnieje cały szereg poszczególnych sytuacji, w których składki mają charakter obowiązkowy lub dobrowolny, z tego powodu konieczne jest aby przedsiębiorca w chwili zawierania umowy, pozyskał  od zleceniobiorcy oświadczenie, które pozwoli określić jakie zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego będą musiał zostać uregulowane.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.