Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Decyzja ustalająca i określająca – czym się różnią?

Decyzja ustalająca i decyzja określająca to dwa różne pojęcia, często mylone ze sobą, a jednak mające swoje odrębne znaczenia. Oba rodzaje decyzji mają charakter aktu administracyjnego i stanowią jeden z podstawowych sposobów działania organów administracji publicznej. Decyzja ustalająca to decyzja administracyjna, w której organ administracyjny określa prawo lub fakty istotne dla danego stanu faktycznego. Innymi słowy, decyzja ustalająca ma na celu ustalenie, czy w danym przypadku zachodzi pewne prawo czy fakty, które wpływają na to, jakie dalsze kroki mogą zostać podjęte. Przykłady decyzji ustalającej to np. decyzja stwierdzająca nabycie spadku, decyzja ustalaj

Kompetencje dyrektora izby skarbowej

Dyrektor izby skarbowej to osoba, która odpowiada za prowadzenie i nadzór nad działalnością izby skarbowej. Kompetencje dyrektora izby skarbowej są bardzo zróżnicowane i obejmują wiele obszarów, od nadzoru nad przepływem środków finansowych w kraju, po wykonywanie kontroli podatkowych i egzekwowanie przepisów podatkowych. Jednym z najważniejszych zadań dyrektora izby skarbowej jest nadzór nad przepływem środków finansowych w kraju. W ramach tego zadania dyrektor izby skarbowej odpowiada za prowadzenie kontroli nad podatnikami i innymi osobami, które dokonują płatności podatkowych. Dyrektor izby skarbowej jest również odpowiedzialny za nadzór nad wypłatami z budżet

Elementy zmienne podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn to obowiązkowe opodatkowanie nabywania majątku w drodze dziedziczenia lub darowizny. Podatek ten jest regulowany przez ustawę o podatku od spadków i darowizn i jego stawki oraz wartości progowe są uzależnione od relacji podatkowej między darczyńcą lub spadkodawcą a nabywcą. Istnieją jednak pewne elementy zmienne, które wpływają na wysokość podatku od spadków i darowizn. Pierwszym elementem, który wpływa na wysokość podatku od spadków i darowizn, jest wartość nabytego majątku. Podatek jest obliczany na podstawie wartości rynkowej nabytego majątku, czyli jego wartości w momencie nabycia. Wartość ta jest ustalana na podstawie opinii