Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse przedsiębiorstw

Umowa zlecenie, a składki ZUS

Dla wielu przedsiębiorców umowa zlecenie to o wiele korzystniejsza forma zapewnienia w firmie dodatkowej siły roboczej, szczególnie gdy ma ona charakter jedynie sezonowy. Zwykle pracę w oparciu o umowę zlecenie wykonują studenci lub osoby będące już na emeryturze, jednak często zdarza się tak, że pracę tego rodzaju podejmują także osoby, które nie wykonują innej pracy zarobkowej, nie posiadają statusu ucznia lub studenta, ani też nie są w wieku emerytalnym. Pozornie dane te nie mają większego znaczenia, jednak to od nich w znacznym stopniu uzależniony jest  tytuł do ubezpieczeń jaki posiada z zleceniobiorca. Tytuł ten jest niezwykle istotny przy wyliczeniu właś

Nowe limity dla małych podatników VAT

O tym kto jest tzw. małym podatnikiem VAT, a co za tym idzie może korzystać z określonych przywilejów i uproszczeń w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, decydują tzw. limity podatkowe. W celu sprawdzenia, czy określona firma kwalifikuje się do tej kategorii przedsiębiorstw, konieczne jest dokonanie odpowiedniego przeliczenia aktualnego limitu podatkowego podanego w stawce euro, na równowartość wyrażoną w złotych. W tym celu obliczeń dokonuje się na podstawie średniego kursu euro, jaki jest ogłoszony przez NBP, a ponadto obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przyjmując powyższe kryteria, z

Dla kogo zewnętrzna firma sprzątająca

Na naszym rynku firm sprzątających nie brakuje. Mniejsze lub większe przedsiębiorstwa oferują swoje usługi w szerokim zakresie, które wykonują zarówno na zlecenie właścicieli firm, jak i jednostek indywidualnych. Kompleksowe sprzątanie po remontach i przebudowach, mycie okien, czy chociażby codzienne utrzymywanie pomieszczeń w czystości, to standardowa oferta. W okresie zimowych dochodzą do tego usługi odśnieżania zarówno dachów, parkingów, czy też całych posesji. Dbałość zarówno o porządek w pomieszczeniach firmowych, jak i w najbliższym jej otoczeniu, to ważny czynnik, umożliwiający kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak zat