Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Biznes > Sukces w biznesie

Czym jest sektor finansów publicznych?

Sektor finansów publicznych nie został zdefiniowany przez ustawodawcę. Czym jest sektor finansów publicznych? Niemniej w ustawie o finansach publicznych znajduje się katalog jednostek sektora finansów publicznych. Nie należą do niego instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorstwa. Natomiast podmioty należące do sektora finansów publicznych można podzielić na trzy podsektory, a mianowicie podsektor rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych. Czym jest sektor finansów publicznych? Podsektor rządowy tworzą między innymi organy władzy publicznej, organy kontroli, sądy i trybunały, a także państwowe jednostki budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze i państwowe fundusze celowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Podsektor samorządowy tworzą natomiast jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe zakłady budżetowe i samorządowe jednostki budżetowe. Czym jest sektor finansów publicznych? Podsektor ubezpieczeń społecznych jest tworzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.