Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Ekonomia > Liberalizm gospodarczy

Zaniechanie poboru podatku

Zaniechanie poboru podatku jest instytucją prawa podatkowego uregulowaną w ustawie Ordynacja podatkowa. Zaniechanie poboru podatku Następuje ono na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Przesłanką do zaniechania poboru podatku jest interes publiczny lub ważny interes podatników. Minister Finansów może zaniechać poboru podatków w całości lub w części oraz określić rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie i grupy podatników objętych zakresem podmiotowym rozporządzenia. Zaniechanie poboru podatku Poza tym, Minister Finansów może w drodze rozporządzenia zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki. Może też określić termin wpłacenia podatku i obowiązki informacyjne związane ze zwolnieniem. Zaniechanie poboru podatku jest szczególnym przypadkiem, w którym nie dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego mimo że dany podmiot na podstawie ustawy jest obciążony obowiązkiem podatkowym, Zaniechanie poboru podatku albo byłby nim obciążony, gdyby nie zaniechanie poboru podatku.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.