Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Walka z deficytem kosztem obywateli

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego ma na celu zapewnienie wykonania go w przyszłości oraz posiada tymczasowy i pomocniczy charakter. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych W ustawie Ordynacja podatkowa zostały określone dwie kategorie zobowiązań podatkowych, które podlegają zabezpieczenia. Pierwszą grupą są zobowiązania podatkowe przed terminem płatności oraz w toku postępowania podatkowego lub kontroli przed wydaniem decyzji ustalającej lub określającej. Druga grupa to zobowiązania, które powstały z mocy doręczenia decyzji ustalającej, zaległości podatkowe oraz naliczane od nich odsetki za zwłokę. Zabezpieczenie odbywa się w drodze wydania decyzji podatkowej uprawdopodabniającej wysokość zaległości. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych Zabezpieczenie może nastąpić na wniosek podatnika, albo z urzędu. Przykładem form zabezpieczenia na wniosek jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku i zastaw rejestrowy. Wybór podatnika jest więc ograniczony do form cywilnoprawnych. Zabezpieczenie ustanowione przez organ podatkowy w drodze zarządzenie może mieć natomiast formę hipoteki przymusowej, hipoteki morskiej, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych zastawu skarbowego lub zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.