Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse publiczne > Zaległość podatkowa – kiedy powstaje?

Wykonanie zastępcze w podatkach

Wykonanie zastępcze jest sposobem wykonania zobowiązania podatkowego. Wykonanie zastępcze w podatkach Polega ono na potrąceniu, przeniesieniu własności rzeczy lub praw majątkowych, albo na przejęciu własności nieruchomości lub prawa majątkowego w toku postępowania egzekucyjnego. Może zatem nastąpić w drodze jednej z trzech wymienionych form. Wykonanie zastępcze powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego i jest przykładem tzw. wygaśnięcia efektywnego. Wykonanie zastępcze w podatkach Charakteryzuje się tym, że stosunek podatkowy ustaje jednocześnie z zaspokojeniem roszczenia wierzyciela podatkowego, którym jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Inne przykłady wygaśnięcia efektywnego to zapłata podatku, pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta oraz zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku. Wykonanie zastępcze w prawie podatkowym różni się od instytucji o tej samej nazwie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym. Wykonanie zastępcze w podatkach W prawie podatkowym w tym zakresie nie stosuje się odpowiednio przepisów wspomnianej ustawy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.