Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Podatki > Elementy zmienne podatku od spadków i darowizn

Wartości niematerialne oraz prawne

Obowiązkiem każdego przedsiębiorca jest wiedzieć, czym są wartości niematerialne oraz prawne. Wartości niematerialne oraz prawne Najczęściej przez pojęcia te rozumie się aktywa trwałe, które można wykorzystywać w procesie gospodarczym. Wartości niematerialne i prawne definiuje się również, jako pozycję w bilansie przedsiębiorstwa.

Ponadto trzeba wiedzieć, że wartości niematerialne i prawne są formą majątku trwałego o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności. Okres ten nie może być dłuższy niż jeden rok. Używać i korzystać może z nich każda jednostka. Mówiąc o wartościach niematerialnych i prawnych, wprost nie można pominąć innych, niemniej ważnych pojęć: kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy. Wartości niematerialne oraz prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych to wszystkie koszty, jakie ponosi firma jeszcze zanim podejmie decyzję dotyczącą produkcji. To także koszty, jakie firma musi przeznaczyć na niezbędne badania, czy wprowadzenie nowych technologii.

Wartość firmy, określana również pojęciem „goodwill”, to nic innego, jak renoma tejże firmy i marki, którą reprezentuje, jej pożądanie przez konsumentów na rynku, prestiż, jaki reprezentuje i jest z nią związany, a także jej reputacja. Jest to bezwątpienia wartość pozamajątkowa i pozamaterialna.

Inne wartości niematerialne oraz prawne to know-how, wynalazki oraz patenty. Wartości niematerialne oraz prawne Ich jednostka nie wykorzystuje, aby zaspokajać własne, bieżące potrzeby, a raczej, żeby osiągać wymierne korzyści ekonomiczne.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.