Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl > Finanse przedsiębiorstw > Przedsiębiorca na etacie, a składki ZUS

Wartość dodana a podatek VAT

Wartość dodana jest rzeczywistym wkładem przedsiębiorcy w wartość wytworzonego produktu lub usługi. Wartość dodana a podatek VAT Wartość dodana obejmuje zysk netto, podatek dochodowy, koszty pracy, amortyzację oraz odsetki od pożyczek i kredytów zapłacone przez przedsiębiorcę. Na podstawie wartości dodanej oblicza się wysokość podatku od wartości dodanej określanej także często podatkiem od towarów i usług. Wartość dodana a podatek VAT Wartość dodana może być też określana jako przyrost wartości sprzedaży towaru lub usługi w określonej fazie procesu gospodarowania. Podatek VAT jest wielofazowym podatkiem, ale pozbawionym kaskadowego charakteru. Podatnik nalicza go od wartości sprzedanej towaru lub usługi, lecz płaci wyłącznie różnicę między podatkiem naliczonym a zapłaconym w związku z wcześniejszym nabyciem towaru lub usługi. Nabycie jest udokumentowane w fakturze nabycia bądź w dokumencie celnym. Wartość dodana a podatek VAT W przypadku, gdy różnica jest ujemna podatnik ma prawo do zwrotu nadpłaty z tego tytułu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.