Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse publiczne > Jakie kompetencje ma Prezes NBP?

Ustanowienie hipoteki przymusowej

Hipoteka przymusowa jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego. Ustanowienie hipoteki przymusowej Powstaje ona niezależnie od woli właściciela nieruchomości. Nie jest nawet wymagana jego zgoda. Hipoteka przymusowa może zostać ustanowiona nie tylko na majątku podatnika, ale także na majątku płatnika, inkasenta i następcy prawnego lub osoby trzeciej, która ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Hipoteka przymusowa jest ustanawiana na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego, jakie przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego. Ustanowienie hipoteki przymusowej Organ podatkowy może zażądać ustanowienia hipoteki na jednej nieruchomości lub osobnych hipotek przymusowych na dwóch lub więcej nieruchomościach. Nie ma możliwości ustanowienia hipoteki łącznej. Suma zabezpieczonej kwoty nie może przekraczać wartości zobowiązania podatkowego. Ustanowienie hipoteki przymusowej Hipoteka przymusowa może być ustanowiona na nieruchomości, części ułamkowej nieruchomości, która jest udziałem podatnika, a także na nieruchomościach będących współwłasnością łączną wspólników w spółce cywilnej bądź małżonków.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.