Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > System podatkowy > Karta podatkowa – co to jest?

Umorzenie zaległości podatkowej

Umorzenie zaległości podatkowej jest nieefektywnym sposobem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Umorzenie zaległości podatkowej Dochodzi do ustania stosunku podatkowego, ale roszczenie wierzyciela podatkowego nie zostaje zaspokojone. Przesłanką do umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Umorzenie zaległości podatkowej Umorzenie może być częściowe lub dotyczyć całości zaległości, odsetek lub opłaty prolongacyjnej. Umorzenie następuje na wniosek podatnika, w którym powinien on uzasadnić swoje żądanie. Wniosek powinien zostać złożony do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli wyda on decyzję niepomyślną z punktu widzenia podatnika, może on wnieść odwołanie do organu odwoławczego, jakim jest dyrektor izby skarbowej. Należy dodać, że umorzenie dotyczące podatku lokalnego może nastąpić wyłącznie za zgodą lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Umorzenie zaległości podatkowej Wniosek lub zgoda mają formę postanowienia, na które podatnikowi służy zażalenie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.