Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Konta bankowe > Kiedy konto generuje koszty

Rezerwy budżetu samorządowego

W budżecie samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe. Rezerwy budżetu samorządowego Tworzy się także rezerwę ogólną, która w odróżnieniu od rezerw celowych ma charakter obowiązkowy. Rezerwa ogólna jest przeznaczana na dowolne wydatki jednostki samorządu terytorialnego dotyczące realizacji jej zadań i jakich nie można było przewidzieć w czasie przygotowywania projektu budżetowego Łącznie rezerwy celowe nie mogą być większe niż 5% wydatków przewidzianych w uchwale budżetowej. Rezerwy budżetu samorządowego Z kolei rezerwa ogólna powinna wynosić nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1% wydatków. Rezerwy celowe mogą być tworzone na wydatki, Rezerwy budżetu samorządowego których szczegółowego podziału nie można było dokonać w czasie opracowywania budżetu oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE lub innych zagranicznych środków niepodlegających zwrotowi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.