Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Kredyty > Kredyt hipoteczny ze względu na walutę

Rezerwy budżetu państwa

W budżecie państwa tworzy się rezerwę ogólną oraz mogą być tworzone rezerwy celowe. Rezerwy budżetu państwa Rezerwa ogólna powinna wynosić nie więcej niż 0,2% wydatków. Rezerwy celowe nie mogą natomiast łącznie przekraczać kwoty 5% wydatków. Rezerwy celowe są tworzone w przypadkach przewidzianych odrębnymi ustawami, a także wówczas, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie wydatków na pewne cele w toku przygotowania projektu ustawy budżetowej. Rezerwy budżetu państwa Rezerwy celowe w budżecie państwa nieobjęte wspomnianym limitem dotyczą wydatków, których realizacja nastąpi pod warunkiem zaciągnięcia kredytu w międzynarodowej instytucji finansowej, albo w przypadku pozyskania środków z innych źródeł. Rezerwy budżetu państwa Rezerwy celowe nieobjęte limitem dotyczą także wydatków, które są związane z realizowaniem programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich lub innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.