Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Biznes > Biznes to poszukiwanie kontaktów

Przeniesienie a przejęcie własności

Przeniesienie własności i przejęcie własności są dwoma różnymi formami wykonania zobowiązania podatkowego. Przeniesienie a przejęcie własności Przeniesienie własności jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Może ono dotyczyć rzeczy lub praw majątkowych. Prawo własności może zostać przeniesione na Skarb Państwa, gminę, powiat lub województwo, w zależności od tego, kto jest wierzycielem podatkowym. W praktyce będzie do Skarb Państwa lub gmina. Powiat i województwo nie posiadają własnych podatków lokalnych. Przeniesienie a przejęcie własności Przeniesienie własności występuje na wniosek podatnika. Nie wiąże się zatem z brakiem jego zgody. Między starostą, wójtem lub marszałkiem województwa zostaje zawarta umowa. W przypadku, gdy wierzycielem podatkowym jest Skarb Państwa umowa jest zawierana przez starostę za zgodą naczelnika urzędu skarbowego lub celnego. Przeniesienie a przejęcie własności Przejęcie własności jest natomiast formą wykonania zobowiązania podatkowego będącą rezultatem postępowania egzekucyjnego. Może ono dotyczyć rzeczy lub praw majątkowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.