Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Wzrost bezrobocia, ciąg dalszy

Przeniesienie a przejęcie własności

Przeniesienie własności i przejęcie własności są dwoma różnymi formami wykonania zobowiązania podatkowego. Przeniesienie własności jest szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Może ono dotyczyć rzeczy lub praw majątkowych. Prawo własności może zostać przeniesione na Skarb Państwa, gminę, powiat lub województwo, w zależności od tego, kto jest wierzycielem podatkowym. W praktyce będzie do Skarb Państwa lub gmina. Powiat i województwo nie posiadają własnych podatków lokalnych. Przeniesienie własności występuje na wniosek podatnika. Nie wiąże się zatem z brakiem jego zgody. Między starostą, wójtem lub marszałkiem województwa zostaje zawarta umowa. W przypadku, gdy wierzycielem podatkowym jest Skarb Państwa umowa jest zawierana przez starostę za zgodą naczelnika urzędu skarbowego lub celnego. Przejęcie własności jest natomiast formą wykonania zobowiązania podatkowego będącą rezultatem postępowania egzekucyjnego. Może ono dotyczyć rzeczy lub praw majątkowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.