Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse osobiste > Program do zarządzania budżetem domowym

Płynność finansowa – co to jest?

Płynność finansowa jest zdolnością określonego podmiotu do wywiązywania się z zobowiązań. Płynność finansowa – co to jest? Podmiotem tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Głównym celem polityki finansowej jest utrzymywanie płynności finansowej, ponieważ wpływa ona w przypadku osób fizycznych na jakość życia, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na kondycję finansową i standing finansowy przedsiębiorstwa. Płynność finansowa – co to jest? Nieco innym pojęciem jest płynność instrumentu finansowego. Oznacza ona możliwość zamiany instrumentu finansowego na środki pieniężne w krótkim okresie. Stąd też krótkoterminowe instrumenty finansowe są często określane jako instrumenty o wysokiej płynności. Płynność finansowa – co to jest? Miara płynności instrumentu finansowego jest wartość obrotu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.