Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Kredyty > Kredyt akceptacyjny

Papiery wartościowe

W ujęciu prawa papierem wartościowym określa się zapis lub dokument, który jest odpowiednikiem (bądź inaczej też: ucieleśnieniem) prawa majątkowego. Prawo to przysługuje osobie, którą wskazano jako osobę uprawnioną w treści tegoż dokumentu. Warto zaznaczyć, iż zarówno zniszczenie, jak i zagubienie dokumentu jest równoznaczne z tym, że traci się uprawnienia do postanowień zawartych w ramach papierów wartościowych.

Można wymienić sporo sposobów podziału papierów wartościowych. Jednym z nich jest podział według rodzaju inkorporowanego prawa. Tutaj wyróżnić można papiery wierzycielskie. Jest to chociażby weksel. Świadectwo udziałowe NFI, czek, obligacja, warrant subskrypcyjny, list zastawny, publiczny papier wartościowy wydawany na bazie przepisów i regulacji o finansach publicznych oraz banku centralnego, a zatem bon skarbowy, komunalny papier wartościowy, czy obligacja skarbowa. Może to być również bankowy papier wartościowy. Innym rodzajem są papiery towarowe: dowód składowy lub konosament (czyli znak rozpoznawczy). A także wyróżnia się korporacyjne, zwane też udziałowymi – tutaj wymienić można akcje, czy certyfikaty inwestycyjne.

Ponadto podział papierów wartościowych może odbywać się również ze względu na możliwości wskazania osoby uprawnionej, czy też trybu pozbywania się papierów. Mowa tu o papierach imiennych (może to być przelew lub papiery zbywalne). A także na okaziciela lub na zlecenie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.