Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Podatki > Wykonanie zastępcze w podatkach

Na co przeznaczane są finanse publiczne?

Zanim wyjaśnimy na co wydatkuje się finanse publiczne, przypominamy, iż są to finanse państwa oraz samorządów terytorialnych. Na co przeznaczane są finanse publiczne? Dotyczą one zatem wszelkich procesów, które wiążą się z magazynowaniem, gromadzeniem i dysponowaniem środkami publicznymi.

W głównej mierze wydaje się te środki na finansowanie wszystkich potrzeb pożyczkowych, na które składa się budżet państwa. Ponadto wynikają one z pobierania i gromadzenia pieniędzy publicznych, a także ich wydatkowania. Rozdysponowuje się je również na zarządzenia publicznymi środkami finansowymi oraz zaciąganie zobowiązań płatniczych, które związane są z zaangażowaniem środków publicznych. Na co przeznaczane są finanse publiczne? Do procesów związanych z finansami publicznymi należy zaliczyć również zarządzanie długiem publicznym.

Warto przy okazji wyjaśnić pojęcie dochodu finansowego. To kolejne pojęcie, które można podzielić na kilkanaście kategorii. Wyróżniamy między innymi dochód bezzwrotny. Tu wymienić można: podatek, cło, opłatę budżetową, czy dywidendę. W przypadku dochodów zwrotnych możemy je podzielić szczegółowo na dochody krajowe oraz zagraniczne. Te ostatnie to dochody międzynarodowe, a także procesy związane z emisją papierów wartościowych. Na co przeznaczane są finanse publiczne? Dochody zwrotne – krajowe to: bony skarbowe, obligacje rządowe, a także kredyty udzielane przez bank centralny.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.