Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl > Konta bankowe > Gdzie szukać najlepszego konta

Minister Finansów jako organ podatkowy

Minister Finansów jest jednym z organów podatkowych. Minister Finansów jako organ podatkowy Do jego zadań należy zawieranie porozumień w zakresie ustalania cen transakcyjnych oraz wydawanie interpretacji indywidualnych i ogólnych. Minister Finansów jest organem, któremu przysługuje prawo do żądania przekazania informacji objętych tajemnicą skarbową, pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek. Minister Finansów jako organ podatkowy Minister Finansów jest organem pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, zmiany lub uchylenia decyzji, albo stwierdzenia jej wygaśnięcia, a także wznowienia postępowania. Od wydanych przez niego decyzji można wnieść do Ministra Finansów odwołanie, a zatem jest on jednocześnie organem podatkowym wyższego rzędu. Minister Finansów jako organ podatkowy Minister Finansów jest obok dyrektora izby celnej, dyrektora izby skarbowej oraz naczelnika izby celnej i naczelnika izby skarbowej państwowym organem podatkowym.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.