Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse osobiste > Mama-niania, zarabiaj wychowując

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu bankowego, którego celem jest finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy Mowa tu chociażby o potrzebie zakupu nowego wyposażenia dla firmy, sprzętu, czy towaru.

Kredyt obrotowy udzielany jest przez bank na cel sfinansowania działalności eksploatacyjnej klienta zwracającego się z wnioskiem o kredyt. Przeważnie ten rodzaj kredytu kojarzony jest z kredytami i pożyczkami o charakterze krótkoterminowym (w których to okres spłaty nie przekracza dwunastu miesięcy). Jednakże udziela się kredytów obrotowych, które służą finansowanie działalności eksploatacyjnej na czas dłuższy niż rok. Jest to na przykład kredyt na zapasy sezonowe.

Kredyt obrotowy może zostać uruchomiony na rachunku bieżącym oraz na rachunku kredytowym. Na rachunku bieżącym wiąże się z powstaniem debetu na rachunku bieżącym klienta. Kredyt obrotowy Może to być kredyt krótkoterminowy lub kredyt kasowy – przyznawany na kilka dni.

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym przyznawany jest poprzez otwarcie dla klienta rachunku kredytowego. Może on zostać udzielony jako linia kredytowa (jest to limit, w ramach którego można finansować wiele transakcji). Może to być również kredyt docelowy – przyznany na opłacenie określonej transakcji. Kredyt obrotowy Występuje również kredyt przeznaczony na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań (może on być wykorzystany wówczas, gdy pojawiają się krótkoterminowe trudności płatnicze).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.