Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Finanse osobiste > Zarabiając na własnym hobby

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy, zwany również inaczej stopą lombardową stanowi o cenie, w jakiej bank centralny może udzielić komercyjnym bankom pożyczek. Pod zastaw brane są wówczas papiery wartościowe. Kredyt lombardowy Trzeba wyjaśnić, iż kwota kredytu nie może być większa niż równowartość osiemdziesięciu pięciu procent papierów wartościowych obciążonych zastawem. W tym przypadku tak zwany haircut wynosi piętnaście procent. W naszym kraju stopę kredytu lombardowego ustala Rada Polityki Pieniężnej, a zatem organ Narodowego Banku Polskiego.

Kredyt lombardowy może być udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości. Mówiąc o t ruchomościach mamy na myśli przede wszystkim papiery wartościowe, metale szlachetne, czy towary. Kredyt lombardowy banku centralnego jest to kredyt pod zastaw papierów wartościowych. Udzielany jest bankom komercyjnym (przez bank centralny). Kredyt lombardowy Natomiast kredyt lombardowy banku komercyjnego udzielany jest zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. W okresie trwania umowy kredytowej bank przejmuje zastawioną ruchomość. Jeśli klient nie wywiąże się ze spłaty, wówczas bank nabywa możliwość sprzedaży zastawu. Jeśli natomiast mowa o wielkości kredytu, to najwyższa dopuszczalna wartość  kredytu wynika z przyjętej granicy relacji kredytu do wartości zastawu. Kredyt lombardowy Dla papierów wartościowych wynosi ona przeważnie od 50 do 75 procent ich wartości rynkowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.