Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl > Finanse > Majątek spółdzielni

Kompetencje dyrektora izby skarbowej

Dyrektor izby skarbowej nadzoruje naczelników urzędów skarbowych oraz jest organem II instancji w sprawach, Kompetencje dyrektora izby skarbowej które są rozstrzygane w I instancji przez naczelników urzędów skarbowych. Do jego zadań należy też zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym między innymi identyfikacja obszarów zagrożeń, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie podatkowych obowiązków. Kompetencje dyrektora izby skarbowej Ważną kompetencją dyrektora izby skarbowej jest ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, a także analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania. Zakres Dyrektor izby skarbowej wykonuje także inne zadania, które są określone w odrębnych przepisach. Kompetencje dyrektora izby skarbowej Zadania wymienione wyżej są podstawowymi działaniami podejmowanymi przez dyrektora izby skarbowej w ramach wypełniania kompetencji.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.