Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘System podatkowy

Co to skład podatkowy?

Skład podatkowy jest miejscem, gdzie wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane i przeładowywane. Producent wyrobów akcyzowych ma zatem obowiązek prowadzenia składu podatkowego. Składem podatkowym jest też miejsce, do którego wyroby są wprowadzane bądź wyprowadzane. Można zatem odsunąć w czasie obowiązek zapłaty akcyzy do momentu wprowadzenia wyrobów akcyzowych do momentu wyprowadzenia wyrobów poza system składów podatkowych. Naczelnik urzędu celnego wydaje zezwolenie, w którym zostaje podany skład podatkowy znajdujący się na terytorium kraju. Działalność polegająca na prowadzeniu składu podatkowego wymaga uzyskania zezwolenia. Niektóre wyroby akcyzowe mo

Podatki przychodowe i dochodowe

Podział podatków na przychodowe i dochodowe jest dokonywany w oparciu o kryterium przedmiotowe. Podatki dochodowe są pobierane od dochodu. Innymi słowy ich przedmiotem jest dochód. Dochód jest zaś przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Dochód jest majątkowym przysporzeniem uzyskanym przez osobę prawną lub osobę fizyczną. Przykładem podatku dochodowego jest podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatki przychodowe charakteryzują się tym, że przedmiotem opodatkowania jest przychód. Podatnik nie może w rozliczeniu uwzględnić kosztów uzyskania przychodu. Tytułem przykłady można wskazać na podatek leśny i podatek roln

Elementy zmienne podatku PIT

Podatek PIT jest płacony przez osoby fizyczne, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w okresie roku podatkowego. Podmiotem czynnym podatku dochodowego od osób fizycznych jest Skarb Państwa, ale należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymują część wpływów z tego tytułu. Przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w roku podatkowych. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów, czyli wysokość dochodów. Stawka podatkowa wynosi 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Ustawodawca zastosował skalę progresywną. W ustawie przewidziano także stawkę sankc