Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kredyty

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Popularny i często wykorzystywany kredyt inwestycyjny może być udzielany na spłatę i inwestycję wielu dóbr i usług, od których zależy dobro i rozwój firm i przedsiębiorstw. Ten rodzaj kredytu przyznawany jest, aby zaspokoić potrzeby gospodarcze kredytobiorców parających się różnymi dziedzinami. Daje możliwość poszerzenia lub zakupu nowych środków trwałych. Na co dokładnie przeznaczyć można kredyt inwestycyjny. Finansowcy wskazują trzy główne gałęzie, których celem jest finansowanie kredytu inwestycyjnego. Pierwsza gałąź to inwestycje materialne – może to być zatem zakup specjalistycznego sprzętu, środków transportu i przewozu, samochodów firmowych

Kredyt dyskontowy

Kredyt dyskontowy dotyczy obrotu wekslowego. Ten rodzaj kredytu przyznawany jest na bazie wniosku i umowy kredytowej. Kredyt dyskontowy przyznawany jest przez banki handlowe, które przyjmują weksel do dyskonta. Właściciel weksla – składa go do dyskonta – w następstwie otrzymuje kwotę wypisaną na wekslu, jednakże pomniejszoną o dyskonto. W późniejszym czasie bank handlowy ma prawo redyskontować weksel w banku centralnym – tym samym otrzyma sumę weksla, która zostanie umniejszona o redyskonto. Kredyt dyskontowy jest rodzajem kredytu krótkoterminowego. Przyznawany może być jednorazowo, bądź instytucja bankowa na życzenie klienta ustala tak zwaną linię dyskontową

Kredyt kasowy i kredyt otwarty

Można wyróżni dwa rodzaje kredytu udzielanego w rachunku bieżącym. Pierwszy z nich to kredyt otwarty (conto corrente), drugi zaś to kredyt kasowy. Kredytobiorcą w przypadku tych kredytów może być jedynie osoba, która posiada rachunek bieżący w banku, który udziela mu kredyt. W Anglii do określenie kredytu otwartego używa się określenie overdraft. Trzeba przyznać, iż w całej Europie to dość popularny rodzaj kredytu. Popularny i powszechny także w Polsce. W ramach kredytu otwartego bank daje przyzwolenie do utworzenie salda debetowego na rachunku bankowym klienta. Tym samym przyjmuje na siebie obowiązek do spłaty płatniczych dokumentów. Na tychże dokumentach bank