Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Proces globalizacji gospodarki

O globalizacji gospodarki możemy mówić wówczas, gdy tak naprawdę zapominamy o tym, że istnieją poszczególne państwa i regiony, a kwestię gospodarki odnosimy do ogółu, a zatem do całego świata, globu. Globalizacja gospodarki koncentruje się na wymianie, produkcji dóbr i usług oraz na przepływie kapitału w skali całego świata. W takim rozumowaniu mamy do czynienia tylko z jednym rynkiem gospodarczym, jest to rynek całego świata. Globalizacja w ujęciu gospodarczym jest możliwa dzięki nieustannemu rozwojowi i poszerzaniu dotychczasowych technologii. Cały czas tworzymy takie środki komunikacji, aby pracowało się lepiej, szybciej, bardziej produktywnie. Innym czynn

Gospodarka światowa

Dla specjalistów parających się gospodarką pojęciem niezwykle ważnym jest gospodarka światowa. Zapominamy jednak, że pojęcie to ważne jest dla każdego z nas bez względu na to w jakiej branży pracujemy i jaki sektor gospodarczy reprezentujemy, wiedzę na temat sytuacji gospodarki światowej powinien mieć każdy z nas. Dlaczego? Bo gospodarka światowa to cała machina powiązań związanych z produkcją, transportem, handlem, innowacyjnymi technologiami, finansami, przemysłem, które zachodzą między gospodarkami narodowymi. Wiedza na temat gospodarki światowej daje nam obraz tego, jak  sferze gospodarczej kształtują się różne wpływy, jakie społeczeństwa wymagają w

Gospodarka w domach Polaków

Wielu Polaków nadal uważa, że gospodarka to dziedzina życia, która go nie dotyczy. Wychodząc z takiego założenia Polacy nie interesują się zarówno gospodarką państwa, czy Europy, jak i gospodarką swojego najbliższego regionu. To poważny błąd – brak choć podstawowej wiedzy na ten temat – sprawia, że błądzimy we mgle, łatwiej nas oszukać, a co więcej sami nie potrafimy zadbać o nasze małe gospodarstwa domowe i ich budżety. Według ostatnich badań opublikowanych przez CBOS, szacuje się, że ponad siedemdziesiąt procent Polaków chciałoby oszczędzać i w sposób racjonalny wydatkować swoje pieniądze. Niestety jedynie „chciałoby”. Często na samym myś