Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Kredyty > Błyskawiczna pożyczka za darmo

Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej?

Rada Polityki Pieniężnej składa się z 9 członków i przewodniczącego, którym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej? Członkowie są wybierani w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych NBP, ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz SKOK-ów. Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy także zatwierdzanie planu finansowego i sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego. Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej? Kadencja członka Rady Polityki Pieniężnej wynosi 6 lat, a można ją pełnić wyłącznie przez jedną kadencję. Ważnym zadaniem RPP jest też ustalenie zasad operacji otwartego rynku oraz określenie górnych granic zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Narodowy Bank Polski w zagranicznych instytucjach finansowych i bankowych. Jakie są kompetencje Rady Polityki Pieniężnej? RPP przyjmuje też roczne sprawozdanie finansowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.