Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Konta bankowe > Konto walutowe. Zanim wyjedziesz z kraju

Gospodarka narodowa i jej sektory

Definicja gospodarki narodowej wskazuje, iż jest to działalność gospodarcza, która odbywa się w ramach terytorium określonego państwa. Gospodarka narodowa i jej sektory Mowa tu o wszystkich procesach o charakterze gospodarczym.

Gospodarkę narodową możemy podzielić na szereg działów, wśród nich wymienić można chociażby rolnictwo, handel, budownictwo, przemysł, łączność, transport. Część z tych działów można podzielić jeszcze na odrębne gałęzie.

Jednak podstawową i najważniejszą formą klasyfikacji gospodarki narodowej jest podział na sektory. Zwyczajowo gospodarkę narodową dzielimy na pięć sektorów. Pierwszy z nich swoim zasięgiem l obejmuje rolnictwo, rybołówstwo oraz leśnictwo. Drugi sektor dotyczy szeroko pojmowanego przemysłu – mowa tu o przemyśle wydobywczym, budownictwie oraz o przemyśle przetwórczym. Gospodarka narodowa i jej sektory Do sektora trzeciego zalicza się łączność, gospodarkę komunalną i mieszkaniową, transport, a także handel. Składowymi sektora czwartego są takie dziedziny, jak finanse, marketing i reklama, ubezpieczenia, a także obrót nieruchomościami. Gospodarka narodowa i jej sektory Ostatni, piąty sektor to opieka społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, turystyka i rekreacja, badania o charakterze naukowym, administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, wojsko oraz policja.

Podział ten pozwala uporządkować gospodarkę rynkową.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.