Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Podatki > Zwolnienie a ulga podatkowa

Funkcje makroekonomii

W celu lepszego zrozumienia makroekonomii należy poznać funkcje tej dziedziny ekonomii. Funkcje makroekonomii Oto najważniejsze z nich.

Po pierwsze makroekonomia sprawuje funkcję światopoglądową. Oznacza to, że za pośrednictwem tej dziedziny można tworzyć i formułować ważne dla społeczeństw tezy wartościujące, które nawiązują do oczekiwanych stanów i sytuacji gospodarki. Inna funkcją jest funkcja aplikacyjna, według której makroekonomia daje nam wiedzę i wskazówki dotyczące przenikania się procesów gospodarczych. Funkcja aplikacyjna wysnuwa również przesłanki, z których korzystać może polityka danego państwa. Funkcje makroekonomii Do podstawowych funkcji makroekonomicznych należy zaliczyć funkcję teoriopoznawczą, polega ona na tym, iż makroekonomia jako dyscyplina badań podejmuje się zadania wyjaśnienia, opisania i oceny zjawisk, jakie zachodzą w gospodarce. Ponadto funkcja ta służy tez przewidywaniu gospodarczych następstw i prognoz. Wyróżnia się również funkcję dydaktyczno-wychowawczą, która ma na celu ułatwić zrozumienie zjawisk gospodarczych, uczy jak zachodzą. Pozwala też na dokonanie oceny użytych mechanizmów gospodarczych. Funkcje makroekonomii Ostatnią funkcją jest funkcja prognostyczna. Pozwala ona przewidzieć następujące po sobie przedsięwzięcia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.