Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Biznes > Konkurencja napędza biznes

Etapy procedury budżetu państwa

Procedura budżetowa rozpoczyna się od przedłożenia przez Ministra Finansów Radzie Ministrów założeń projektu ustawy budżetowej. Minister Finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa terminy przesyłania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu ustawy budżetowej nazywane notą budżetową. Następnie, na ich podstawie przygotowuje on projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedkłada go Radzie Ministrów. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej. Następnie przedkłada go Sejmowi. W Sejmie odbywają się trzy czytania na posiedzeniu plenarnym. Pierwsze czytanie obejmuje m.in. expose budżetowe. Kolejnym krokiem jest przekazanie uchwalonej ustawy do Senatu, który ma 20 dni na uchwalenie poprawek. Następnie ustawa jest przekazywana Prezydentowi RP, który w ciągu 7 dni podpisuje ją lub przekazuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny musi zmieścić się w terminie 2 miesięcy. Następnie następują dwa kolejne etapy, czyli wykonanie ustawy budżetowej i kontrola wykonania.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.