Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Gospodarka światowa

Etapy procedury budżetu państwa

Budżet państwa to dokument, który określa plan wydatków i dochodów rządu na określony okres. Procedura budżetowa składa się z kilku etapów, których celem jest przyjęcie budżetu na dany rok.

Pierwszym etapem jest sporządzenie projektu budżetu przez rząd, który następnie trafia do Sejmu. W projekcie budżetu zawarte są wydatki oraz źródła ich finansowania.

Kolejnym etapem jest dyskusja nad projektem budżetu w Sejmie, gdzie posłowie mogą zgłaszać poprawki i wskazywać priorytety w wydatkach. W trakcie debaty nad budżetem Sejm decyduje także o wysokości podatków i innych źródeł dochodów.

Po przyjęciu projektu budżetu przez Sejm, dokument trafia do Senatu, gdzie również odbywa się debata nad jego treścią.

Gdy Senat dokona poprawek, projekt budżetu wraca do Sejmu, gdzie podejmuje się ostateczną decyzję o jego przyjęciu.

Po zatwierdzeniu budżetu przez Sejm, następuje jego podpisanie przez Prezydenta RP i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Następnym etapem procedury budżetowej jest realizacja budżetu przez rząd. W trakcie realizacji dochodzi do weryfikacji założeń budżetowych oraz do korekt, jeśli okazuje się, że planowane dochody są niższe, a wydatki wyższe niż przewidywano.

Ostatnim etapem jest kontrola wykonania budżetu przez NIK oraz debata nad wykonaniem budżetu przez Sejm. W trakcie debaty analizowane są wyniki wykonania budżetu oraz weryfikowane są plany na kolejny rok.

Procedura budżetowa jest więc skomplikowanym procesem, który wymaga wielu działań i decyzji. Celem jest zapewnienie odpowiedniego finansowania państwa oraz skutecznej kontroli wydatków i dochodów.

Procedura budżetowa rozpoczyna się od przedłożenia przez Ministra Finansów Radzie Ministrów założeń projektu ustawy budżetowej. Minister Finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa terminy przesyłania materiałów niezbędnych do przygotowania projektu ustawy budżetowej nazywane notą budżetową. Następnie, na ich podstawie przygotowuje on projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem i przedkłada go Radzie Ministrów. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej. Następnie przedkłada go Sejmowi. W Sejmie odbywają się trzy czytania na posiedzeniu plenarnym. Pierwsze czytanie obejmuje m.in. expose budżetowe. Kolejnym krokiem jest przekazanie uchwalonej ustawy do Senatu, który ma 20 dni na uchwalenie poprawek. Następnie ustawa jest przekazywana Prezydentowi RP, który w ciągu 7 dni podpisuje ją lub przekazuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny musi zmieścić się w terminie 2 miesięcy. Następnie następują dwa kolejne etapy, czyli wykonanie ustawy budżetowej i kontrola wykonania.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.