Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Biznes > Biznes stawia na innowacje

Elementy zmienne podatku PIT

Podatek PIT jest płacony przez osoby fizyczne, które osiągnęły dochód podlegający opodatkowaniu w okresie roku podatkowego. Elementy zmienne podatku PIT Podmiotem czynnym podatku dochodowego od osób fizycznych jest Skarb Państwa, ale należy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymują część wpływów z tego tytułu. Przedmiotem opodatkowania jest dochód osiągnięty w roku podatkowych. Podstawą opodatkowania jest suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów, czyli wysokość dochodów. Stawka podatkowa wynosi 18% lub 32% w zależności od wysokości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Elementy zmienne podatku PIT Ustawodawca zastosował skalę progresywną. W ustawie przewidziano także stawkę sankcyjną dotyczącą nieujawnionych dochodów. Wynosi ona 75%. Przewidziano także stawkę 19% dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ustawa o PIT przewiduje szereg ulg i zwolnień podatkowych. Podatek jest pobierany przez pracodawcę, który pełni rolę płatnika. Elementy zmienne podatku PIT Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym osiągnął on dochód podlegający opodatkowaniu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.