Jesteś tutaj: informacjefinansowe.com.pl > Gospodarka > Becikowe już nie dla wszystkich

Co oznacza nadpłynność?

Nadpłynność jest pojęciem odnoszącym się w ekonomii i prawie finansowym do systemu bankowego. Co oznacza nadpłynność? Oznacza ono stan, w którym ilość środków w sektorze bankowym przekracza wymagany poziom rezerwy obowiązkowej. Nadwyżka jest obliczana w odpowiednich okresach utrzymywania rezerwy. Saldo operacji otwartego rynku oraz operacji depozytowo – kredytowych, które są przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski jest miarą nadpłynności. Co oznacza nadpłynność? Nadpłynność jest określana w sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej przygotowywanego przez Radę Polityki Pieniężnej. Narodowy Bank Polski stosuje instrumenty polityki pieniężnej uwzględniając utrzymującą się trwałą nadwyżkę płynności. Zwiększenie nadpłynności prowadzi do zwiększenia kosztów ściągania jej z tynku przez NBP przez emisję bonów pieniężnych. Co oznacza nadpłynność? Skutkiem nadpłynności jest też lokowanie wolnych środków w krótkoterminowe instrumenty finansowe, np. bony skarbowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.