Jesteś tutaj: podatkiksiegowosc.pl > Gospodarka > Główne cechy gospodarki planowej

Co oznacza dyskonto i redyskonto weksla?

Dyskonto i redyskonto weksla to pojęcia związane z obrotem wekslowym, czyli instrumentem finansowym, którym posługują się przedsiębiorcy. Weksel to dokument, w którym jedna strona (wystawca) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy drugiej stronie (właścicielowi weksla) w określonym czasie.
Dyskonto weksla to rabat, jaki wystawca weksla może otrzymać, sprzedając go wcześniej niż w momencie jego wymagalności. Oznacza to, że przedsiębiorca, który otrzymał weksel i chce otrzymać pieniądze szybciej, może zaoferować go do sprzedaży innemu podmiotowi, tzw. dyskontującemu. Dyskontujący przeprowadza analizę ryzyka i decyduje, czy jest w stanie kupić weksel i jaką kwotę jest gotów za niego zapłacić. Ostateczna cena, jaką dyskontujący jest w stanie zapłacić za weksel, zależy od wielu czynników, takich jak ryzyko związane z wystawcą weksla, czas do jego wymagalności czy stan rynku.
Redyskonto weksla to natomiast operacja polegająca na sprzedaży weksla przedterminowo przez jego właściciela. W tym przypadku, właściciel weksla sprzedaje go dyskontującemu, który z kolei sprzedaje go dalej, otrzymując w ten sposób zysk. Właściciel weksla może zdecydować się na redyskonto, gdy potrzebuje szybko gotówki lub nie chce ponosić ryzyka związanego z wystawcą weksla.
W obu przypadkach dyskontowania weksla, dyskontujący ponosi ryzyko związanego z niewypłacalnością wystawcy weksla lub właściciela weksla w przypadku redyskonto. Z tego powodu przed przeprowadzeniem transakcji dyskontowania weksla, warto dokładnie przeanalizować ryzyko oraz korzystać z usług specjalistów, którzy pomogą w przeprowadzeniu analizy i wyborze optymalnej strategii.
dyskonto i redyskonto weksla to operacje finansowe, które pozwalają na szybkie pozyskanie gotówki lub minimalizację ryzyka związanego z posiadaniem weksla. Przed podjęciem decyzji o dyskontowaniu weksla, warto dokładnie przeanalizować ryzyko i skorzystać z pomocy specjalistów, aby wybrać optymalną strategię.
Weksel uchodzi za najstarszy instrument finansowy, bo stosowano go już w okresie średniowiecza. Wówczas pełnił on rolę krótkoterminowego środka zapłaty. Weksel jest dokumentem, który zobowiązuje wystawcę, albo wskazaną przez niego osobę, do zapłaty w określonym terminie sumy pieniężnej do rąk osoby wskazanej w dokumencie. Dyskonto weksla polega na wykupie go przez bank przed terminem płatności i z potrąceniem odsetek dyskontowych. Potrąceniu podlegają odsetki dyskontowe, które są liczone za okres od daty dyskonta weksli do momentu ich płatności. Redyskonto jest wykupem weksli zdyskontowanych przez inne banki przed terminem płatności. Narodowy Bank Polski wymaga, aby weksle były zgodne z przepisami praw wekslowego i pochodziły z obrotów gospodarczych. Termin płatności musi być nie dłuższy niż 3 miesiące od przyjęcia dyskonta i w oznaczonym dniu. NBP wymaga też, aby weksel był podpisany przez solidnych dłużników i w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.